Antvet | Sporda Ekonomik Fırsatlar ve Kariyer Fırsatları
16273
post-template-default,single,single-post,postid-16273,single-format-standard,bridge-core-1.0.4,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-18.0.7,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.7,vc_responsive

Sporda Ekonomik Fırsatlar ve Kariyer Fırsatları

Sporda Ekonomik Fırsatlar ve Kariyer Fırsatları

 

       Sporda ekonomik fırsatlar, özellikle elit sporcuların spor aracılığıyla  toplumsal  hayatta  yaşama olasılıkları bulunan dikey hareketlilik bağlamında ele alınmaktadır. Elit  sporculuk,  dikey  toplumsal  hareketliliğe  olanak  sağladığı  gibi  bireylerin  toplumsal  sermayelerinde de farklılaşmaların oluşmasına ve yaşantılarının  dönüşmesine  neden  olmaktadır.  Modern  toplumu  kendisinden  önceki  toplum  türlerinden  ayıran en önemli özelliklerden biri, dikey hareketliliğe ilişkin geçmişte olduğu gibi kısıtlamaların bulunmuyor oluşudur. Dikey hareketliliğin gerçekleştiği  toplumlar  genel  olarak  açık  toplumlar  olarak  nitelendirilmektedirler.  Burada  bireyler  kendi  geleceklerini kendileri inşa edebilme olanaklarına sahiptirler ve sporun kendisi de bu kariyer inşa etme türlerinden bir tanesi olarak son derece dikkat çekicidir.

       Bourdieu’ya göre alt toplumsal sınıftan gelen bir birey için spor, kişinin toplumsal ve ekonomik statüsünü  belirlemede  önemli  bir  araçtır.  Elmas,  “Ah Bir Futbolcu Olsak” isimli çalışmasında bu durumu şöyle açıklamaktadır: “Spor, bir tür toplumsal ayrıcalığın alameti olarak öne çıkar ve yetenekli alt ve alt orta sınıf mensubu bireyler için bulunduğu sınıftan kaçış ve yukarı hareketliliği sağlayan bir araç olarak görülür. Burada dikkat edilmesi gereken hususlardan biri, dâhil olunan sınıf ve tercih edilen spor arasındaki ilişkidir. Çocukluk döneminin başından itibaren bireylerin bir  spora  katılabilme  ve  yer alabilme şansı toplumsal hiyerarşide aşağı sınıflara gidildikçe çarpıcı bir şekilde düşer. Dolayısıyla alt sınıf mensubu çocukların ve  gençlerin  düşük  olan  katılma  ve  yer  alabilme  şansı  yüzünden  spor  (futbol) yoluyla dikey hareketlilik (sınıf atlama) fırsatları da daha düşük bir ihtimaldir”.

      Öte  yandan  kapitalist  üretim  biçimi  sadece  ürettikleri  üzerinden  değil,  aynı  zamanda  pazarladığı hayaller üzerinden de varlığını sürdürebilmektedir. Bu açıdan yoksul çocukların, gençlerin sınıf atlama hayallerinin  her  daim  canlı  tutulabilmesi  son derece önemlidir. Elmas, çalışmasında olumsuz noktalara  da  vurgu  yapmaktadır:  “Kapitalist  spor  anlayışı  ve  modern  kapitalizmin  kurumları,  fakir  ama yetenekli olanların çok azına engelsiz bir sınıf atlama ve itibar kazanma fırsatını önerirken geri kalan  tümünü  kitleleri  ‘eğlendirmesi’,  eğlendirirken  de  kulüplere  kâr  getirmesi  için  kullanmaktadır”.  Sporun  kariyer  fırsatları  sunuyor  olması  önemlidir  ancak  bu  arada  gözden  kaçırılmaması  gereken  sporla birlikte sürdürülmesi gereken eğitim olgusu arasındaki  adeta  uzlaşmaz  şekilde  yaşanan  çelişkidir. Sportif bir kariyer uğruna eğitimden uzaklaşan bireyler,  ilerleyen  aşamalarda  yaşanabilecek  olumsuz  gelişmeler  karşısında  tamamen  çaresiz  bir  konuma  sürüklenebilmektedirler.  Bir  başka  ifadeyle,  kariyer  fırsatları  hayatlarının  ilerleyen  aşamaların-da kabusları haline de dönüşebilmektedir. Çünkü, sporun  içerisinde  beklenilmeyen  sakatlıklar  ve  yaralanmalar  da  söz  konusudur.  Bu  durum  sporcuların  aktif  sportif  hayatlarının  son  bulmasına  yol  açmanın yanı sıra geleceklerini de belirsiz bir hale büründürebilmektedir.

 

 Kariyer Fırsatları

 

      Küresel  spor  endüstrisi  geliştikçe  farklı  spor  dallarında  mücadele  edebilecek  olan  sporcu  talebi  de  artmaktadır.  Buna  karşın  tüm  artışlara  rağmen  kariyer fırsatları da var olan ekonomik yapı ile yakından  ilintilidir.  Aktif  sporu  noktalayan  bireylerin  başta  antrenörlük  olmak  üzere,  köşe  yazarlığı,  yorumculuk, federasyonlarda görev alma gibi farklı alanlarda çalışabilme olanakları da artmaktadır.

      Bir diğer  önemli  nokta  sporun,  gündelik  hayat  içerisinde bireysel kimlik göstereni olarak daha çok kullanılmaya başlanmasıyla birlikte fit olmak, sağlıklı kalmak ve kilo vermek gibi farklı gerekçelerle spor salonlarına koşan bireylerin sayıları da artmaktadır. Spor alanında istihdamın yeni kapıları olarak spor salonları,  bireysel  antrenörlük  uygulamaları  gibi  düzenlemeler de hem spor yapmayı sürdürme hem de bunun üzerinden geçimini sağlama konusunda alternatifler olarak görülmektedirler.

       Bireylerin Bourdieu’nun belirtmiş olduğu ekonomik,  kültürel  ve  sosyal  sermaye  türlerini  aktif  sporculuk döneminde iyi bir biçimde geliştirmeleri, sporu bıraktıktan sonraki hayatlarında da onlara yardımcı  olabilecek  bağlantıları  kurmalarına  olanak  sağlayabilmektedir.  Tabii  burada  da  çok  gündemde olan ve popülerliği yüksek bulunan spor dallarında kariyer yapanların diğer alanlara göre şansları çok daha yüksek düzeydedir. Örneğin Türkiye’de futbolu bırakan sporcuların antrenörlük eğitiminin yanı sıra  gazetelerde  spor  yazarlığı  ve  ekranlarda  spor  yorumculuğu  yapabilme  ihtimalleri  diğer  bütün  spor  dallarından çok ama çok daha fazla düzeylerdedir. Bu konuda bir diğer önemli husus popüler kültürün yansıması olarak sporcuların ekranlardaki bazı programlarda boy göstermeye başlamaları ve aradan geçen zaman dilimine karşın tanınırlıklarını yenilemeyi sürdürebilmeleridir.

Alıntı

2.Kademe Antrenörlük sporda Psikososyal Alanlar ll

 

 

No Comments

Post A Comment